Regiosubsidie voor ‘Powered by CONNECTED’

CONNECTED West-Brabant; een enthousiaste groep van toonaangevende logistieke dienstverleners, de West-Brabantse gemeenten, de regionale MBO/HBO onderwijsinstellingen, TKI Dinalog, Logistics Community Brabant en REWIN. Samen zijn zij verbinder, ambassadeur en aanjager van de regionale logistieke sector. CONNECTED West-Brabant (CWB) is inmiddels – naast een sterke ‘coalition of the willing’ –  een ‘brand’ waarmee we de regio promoten als krachtige logistieke regio waar triple helix samenwerking ons ècht verder brengt. CWB is uitgegroeid tot een ‘living lab’ waar acties en projecten geïnitieerd en uitgevoerd worden.
Regio West-Brabant stelt 50.000 euro beschikbaar voor een nieuw project van CWB, ‘Powered by CONNECTED’. Een mooie stimulans voor vier verschillende maar samenhangende initiatieven om met name jongeren te interesseren voor een studie en/of carrière in de logistiek.

Powered by CONNECTED – human capital project
Concreet in triple helix verband aan de slag met de gezamenlijke uitdaging op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs in de logistiek!

Net als in andere sectoren is de arbeidsmarkt in de logistiek krap, heel krap. Maar een groter probleem is om de juiste mensen te vinden, gemotiveerde mensen die vernieuwing in de sector brengen. De logistiek is voor veel (jonge) mensen een onbekende, en zelfs onbeminde branche. Ze kennen de diversiteit van de sector niet en weten niet dat door de innovatieve ontwikkelingen, zoals robotisering en het gebruik van data science, volledig nieuwe functies ontstaan.
Kortom: er is behoefte aan een juist, en wenkend, perspectief voor de aanstaande medewerker. In een heel vroeg stadium, op de basisschool en middelbare school, zal enthousiasme voor de logistiek gekweekt moeten worden, met aansprekende, hedendaagse middelen. En zeker zo belangrijk is het om gemotiveerde (jonge) medewerker in de sector en in de regio te hóuden.

In het project ‘Powered by CONNECTED’ gaan we hier concreet mee aan de slag. We gaan via 4 initiatieven, op een herkenbare wijze, enthousiasme, vernieuwing en verjonging brengen in de logistiek. Hiermee bevorderen we de verbinding tussen en realiseren we een betere aansluiting tussen de behoeften van (jonge) medewerkers,  bedrijfsleven en onderwijs.  Ook zetten we ons in voor het aantrekken en behouden van (lokaal) talent. West-Brabant wordt een regio waar je als logistieke onderneming en als logistiek werkende bij wilt horen!

Het gaat om 4 initiatieven die lokaal en kleinschalig zijn ontstaan. Ze bevinden zich alle nog in de startfase. Met ‘Powered by CONNECTED’ jagen we ze aan en geven we ze meer slagkracht. De volgende stap is opschalen naar regioniveau. De 4 initiatieven zijn:

1.      Doelgroepgerichte arbeidsmarktcommunicatie

Stichting Logistiek Platform Amerstreek (LPA = Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen) is al gestart met communicatie over logistiek als een leuke, vooruitstrevende en ‘slimme’ sector, met volop baanzekere werkgelegenheid.  Hiervoor wordt een website opgezet die jeugd en jongeren aanspreekt. Dat vraagt om snel wisselende content, filmpjes/ vlogs, slim gebruik van social media en actieve webcare. Het is onderdeel van een (langdurige) campagne om letterlijk in beeld te brengen wat logistiek in dit deel van de regio inhoudt.

In eerste instantie richt dit initiatief zich op de korte termijn: nú mensen aan het werk krijgen en jeugd laten kiezen voor logistieke opleidingen. Bij het opschalen naar een regionale campagne wordt de focus uitgebreid naar de logistiek van de toekomst/ de medewerker van de toekomst. Met deze insteek kan bij ‘alle bewoners van West-Brabant’ positieve beeldvorming gestimuleerd worden rond logistiek & transport. Hoe? Door te vertellen en te laten zien wat er allemaal aan logistiek in onze regio gebeurt, met concrete, aansprekende voorbeelden.

In eerste instantie richt dit initiatief zich op de korte termijn: nú mensen aan het werk krijgen en jeugd laten kiezen voor logistieke opleidingen.

CONNECTED People

Bij het opschalen naar een regionale campagne wordt de focus uitgebreid naar de logistiek van de toekomst/ de medewerker van de toekomst. Met deze insteek kan bij ‘alle bewoners van West-Brabant’ positieve beeldvorming gestimuleerd worden rond logistiek & transport. Hoe? Door te vertellen en te laten zien wat er allemaal aan logistiek in onze regio gebeurt, met concrete, aansprekende voorbeelden.

LPA heeft ervoor gekozen om de samenwerking aan te gaan met het ‘brand’ CONNECTED West-Brabant. Ook qua vormgeving wordt er afgestemd op wat er al door CWB ontwikkeld is. Daarom starten ze de website onder de naam CONNECTED people. Deze is nu in een eerste, beknopte versie beschikbaar. De website zal actief gepromoot worden vanuit de andere initiatieven, zodat het bezoekersaantal hoog is en blijft. De website kan op termijn ook gekoppeld worden aan de initiatief 3.

2.      Loopbaanoriëntatie en bedrijfsbezoeken

In Etten-Leur en Rucphen loopt sinds begin 2019 het project ‘Werk aan onderwijs’. Hierin maken leerlingen uit het voortgezet onderwijs kennis met de lokale arbeidsmarkt. Waar mogelijk wordt dit geïntegreerd in het onderwijsprogramma, als invulling van het (verplichte) vak LOB (loopbaanoriëntatie). Door leerlingen in een vroeg stadium bedrijven en organisaties te laten ontdekken krijgen zij een reëel beeld van de lokale arbeidsmarkt. Ze leren welke bedrijven er gevestigd zijn, wat die bedrijven doen en welke talenten en vaardigheden je nodig hebt om bij een dergelijk bedrijf/in een bepaalde sector/in een beroep te kunnen werken. Bij Werk aan onderwijs blijft het niet bij alleen een bezoek, er wordt daadwerkelijk gewerkt en gesproken met mogelijk toekomstige collega’s.
Soortgelijke projecten zijn er ook in andere West-Brabantse gemeenten: Verrassend leerzaam in Moerdijk en VMBO-on-stage in Roosendaal. Deze projecten zijn niet specifiek gericht op logistiek, maar door bundeling van energie, het subsidiebudget en extra effort vanuit de bedrijven van CONNECTED gaan we hier een logistieke tint aan geven, ook weer herkenbaar gelabeled met ‘Powered by CONNECTED’. Scholen, decanen en docenten zullen actief bij de bedrijfsbezoeken betrokken worden, om de meeste impact te kunnen maken. Het is ook een manier om bij decanen en docenten de kennis van ontwikkelingen in het logistieke werkveld te vergroten en te actualiseren. De website en de app (initiatieven 1. en 3.) worden aanvullend ingezet om het enthousiasme nog meer te voeden en een optimaal beeld te schetsen van de diversiteit aan logistieke banen.

3.      Inzet van serious games, apps, etc

Port of Moerdijk heeft het initiatief genomen te gaan werken met de app ‘Rondje Logistiek’. Deze app brengt jongeren en leerlingen op een aantrekkelijke manier en letterlijk spelenderwijs in aanraking met de veelzijdigheid en uitdagingen van de logistiek. Op een hedendaagse manier wordt de onbekendheid met de logistiek en het eenzijdige beeld dat velen hebben, weggenomen. Jongeren zijn vaak niet op de hoogte van de interessante ontwikkelingen en kansen in de logistiek, zoals robotisering en automatisering. De app kan een manier zijn om enthousiasme te wekken en jongeren op het spoor te brengen van een logistieke (vervolg)opleiding of baan.

Rondje Logistiek is een app die vanuit een beeldende ‘fantasy map’ toegang geeft tot:

  • Video’s, games, leermodules over diverse logistieke onderwerpen.
  • Een competitie leaderbord om jongeren te enthousiasmeren ‘de wedstrijd met elkaar aan te gaan’ en steeds meer sterren te winnen door meer spellen te doen, hogere scores te halen, meer en andere modules en leerinhoud te doorlopen, filmpjes te bekijken.

App

De app is op het Markland college in Zevenbergen getest door mavo-4 leerlingen. De app wordt doorontwikkeld met nieuwe games, video’s en extra gebruikersfuncties, specifiek en herkenbaar gemaakt voor onze regio. Ook de doelgroep kan worden uitgebreid naar mbo-, hbo- en wo studenten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld geattendeerd worden op stageplekken en vacatures, waardoor ze inzicht krijgen in de mogelijkheden voor werk na de studie. Hier ontmoet dit onderdeel van het project weer de website en promotie van CONNECTED people (initiatief 1.). De app kan ook worden ingezet bij de loopbaanoriëntatie van initiatief 2.

4.      Young Professionals-netwerk

Logistiek talent in West-Brabant zichtbaar maken en voor de regio behouden. Met dat doel nemen we het initiatief om een netwerk op te zetten van jonge (<35 jaar) mensen die actief zijn in de regionale logistiek. Samen met JLN (Jong Logistiek Nederland), de alumni van BUas (Breda University of Applied Sciences) en de bedrijven van CONNECTED brengen we deze Young Professionals in kaart. Vervolgens brengen we ze samen op informele bijeenkomsten. Door deze jonge logistieke vakkrachten met elkaar in contact te brengen, ontstaat er uitwisseling van kennis en ervaring. Dit netwerk is niet alleen bedoeld om een paar keer per jaar plezierig te netwerken, maar ook om samen te werken en kennis te delen. Het zal hierdoor ook van waarde zijn voor de bedrijven waar ze werkzaam zijn. Het plan is om ook een of twee keer per jaar een actuele, reële uitdaging van een logistiek bedrijf uit te schrijven en de Young Professionals samen een oplossing te laten bedenken in een zogenaamde pressure cooker of via een scrum-methodiek. Of als het een grotere uitdaging betreft, kunnen ze er -in teams- meer tijd aan besteden. Op geschikte momenten kunnen er ook 4e jaars studenten aanhaken die dan direct in contact komen met potentiële werkgevers in de regio.

Via dit initiatief ontstaat een netwerk van jonge ambassadeurs van de logistiek in de regio West-Brabant. Deze ambassadeurs kunnen ook ingezet worden om de andere 3 initiatieven te voeden met kennis en inhoud. Dit netwerk kan uiteindelijk op zichzelf staan onder de noemer Young CONNECTED en zaken organiseren als een netwerkborrel, bedrijfsbezoeken, persoonlijke ontwikkelings-cursussen etc. Wat dit netwerk onderscheidt van andere Nederlandse netwerken van young professionals, is de focus op onze regio. De logistieke talenten acteren in hun eigen werkomgeving en vanaf hun eerste baan.

Dit project wordt gerealiseerd met (gedeeltelijke) financiële steun van de Regio West-Brabant.