NHTV Executive Education start Talent Development Programma

Het tekort aan hoog opgeleide logistiek professionals (waaronder managers logistiek, supply chain managers en planners) is al langere tijd bijzonder hoog en lijkt daarmee van structurele aard. In bepaalde regio’s is er zelfs sprake van extreme schaarste; meer dan vier keer meer vraag dan aanbod. 
Om in te spelen op deze schaarste start NHTV Executive Education in samenwerking met Jong Logistiek Nederland het Talent Development Programma. In dit programma worden talentvolle medewerkers van logistieke bedrijven opgeleid.

NHTV

Het programma bestaat uit een mix van inhoudelijke trends en ontwikkelingen en het ontwikkelen van persoonlijke competenties in leiderschap. Daarnaast werken de deelnemers tijdens het programma aan een case uit hun eigen organisatie. Hiermee wordt de theorie direct aan de praktijk gekoppeld. Leden van JLN krijgen een korting van 10% op de programmaprijs.

In het Talent Development Programma maken de logistiek managers van morgen in circa 6 maanden kennis trends en ontwikkelingen in het vakgebied, bijvoorbeeld veranderingen in de supply chain, controltowers en e-commerce. Ook worden de persoonlijke competenties in leiderschap ontwikkeld. Door tijdens het programma aan een case uit het eigen bedrijf te werken, wordt de theorie direct aan de praktijk gekoppeld.

Gerard Rademakers, programmamanager NHTV Executive Education:Dit programma biedt een uitgelezen mogelijkheid voor talentvolle professionals om zich in korte tijd een aantal basisvaardigheden op het gebied van management van logistieke bedrijven eigen te maken. Gegeven de schaarste op de arbeidsmarkt biedt dit ook bedrijven een unieke mogelijkheid te investeren in hun medewerkers. Wij zijn verheugd met het partnership met Jong Logistiek Nederland. Dit is bij uitstek de partij om dit doel mee te realiseren.”

Bron: NHTV