Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Nieuw logistiek kenniscentrum in Breda verbindt onderwijs en bedrijfsleven

Provincie Noord-Brabant en gemeente Breda willen samen 6 miljoen euro investeren in een nieuw op te richten netwerk van bedrijven en onderwijsinstellingen, de Logistics Community Brabant (LCB). Uitvalsbasis van het netwerk wordt een kenniscentrum op de NHTV-campus in Breda. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Nederlandse Defensie Academie, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit van Tilburg, verenigen zich in LCB. Ook het nationale samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen in de logistiek (TKI Dinalog) is nauw betrokken bij dit initiatief.

Ondersteuning bij vernieuwing
Digitalisering, duurzaamheid, cyberveiligheid en complexer wordende toeleveringsketens vragen van logistieke bedrijven extra flexibiliteit en investeringen. Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft echter onvoldoende kennis en kapitaal om slim in te spelen op die trends en ontwikkelingen. LCB gaat deze bedrijven daarom ondersteunen met kennisdeling, onderzoek, bijscholing, training en praktische oplossingen. Omgekeerd moet het nauwe contact met bedrijven het onderwijs en onderzoek in Brabant verbeteren en zorgen voor een betere aansluiting van studenten op de logistieke arbeidsmarkt. Miriam Haagh, wethouder Onderwijs in Breda: “Dit netwerk versterkt alle samenwerkende partijen. De logistieke sector kan innoveren en direct profiteren van actuele kennis. Anderzijds betekent het een enorme impuls voor het Bredase onderwijsveld door de unieke samenwerking tussen de verschillende regionale kennisinstellingen en bedrijfsleven.”

Uitbouw netwerk vanuit Breda
Het kenniscentrum zal naar verwachting nog dit jaar op de nieuwe campus van NHTV in Breda gelanceerd worden. Ongeveer 10 personen zullen vanuit het kenniscentrum op dagelijkse basis aan de gang gaan met de verdere opbouw van de LCB en het betrekken van de juiste netwerkpartners. De aanpak van de LCB is vastgelegd in een uitgebreid werkplan voor de periode 2018-2025 (propositiedocument Logistics Community Brabant).

Logistics Community Brabant

Bron: gezamenlijk persbericht NHTV, gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant