Nieuws

24 november - MCT en gemeente Bergen op Zoom komen tot akkoord over nieuwe buitendijkse containerterminal

Markiezaat Container Terminal B.V. (MCT) heeft een akkoord bereikt met de gemeente Bergen op Zoom over de verwerving van een plek ten noorden van de Burgemeester Peterssluis waar een nieuwe buitendijkse containerterminal van MCT zal verrijzen. Het perceel dat 25.830 m2 groot is, zal door MCT worden aangekocht voor een bedrag van € 1,1 miljoen.

De terminal wordt in 2019 in gebruik genomen en dat zal ook betekenen dat de huidige containerterminal, die zich aan de Vierlinghweg (bij de Loswal) bevindt, op die plek zal verdwijnen. Een verplaatsing die een ‘boost’ zal geven aan bedrijven die zich op het industrieterrein Theodorushaven en Noordland bevinden, maar eigenlijk ook aan de stad en de hele regio.
Bovendien is verplaatsing vanaf de huidige plek een bijzonder prettige bijkomstigheid voor bewoners van bijvoorbeeld de wijk Nieuwe Vesting.

Al in 2000 bleek uit diverse studies dat in Bergen op Zoom behoefte, draagvlak en potentieel was voor meer vervoer over water, meer in het bijzonder in de vorm van containers. De goede ligging tussen Rotterdam en Antwerpen aan het zeer drukke Schelde-Rijnkanaal helpt hier aan mee. In 2008 werd daarom een tijdelijke containerterminal in gebruik genomen. 

Nieuwe containerterminal Bergen op Zoom


De locatie aan de Vierlinghweg is eigendom van de gemeente.  MCT, onderdeel van de Meeus Groep, heeft een huurcontract tot 1 juli 2019 en zit op dit moment aan het maximum van haar capaciteit terwijl in de markt nog groei zit. Verplaatsing heeft grote voordelen voor het bedrijf. Door deze verplaatsing kan er in principe 24 uur per dag worden gewerkt en er is geen afhankelijkheid meer van de Burgemeester Peterssluis. Ook is overlast voor omwonenden niet meer aan de orde. 

MCT-directeur Arn van der Vorst:“Voor ons komt dit akkoord precies op het juiste moment. Nu we een handtekening onder deze overeenkomst zetten, hebben we nog voldoende tijd om onze nieuwe plek goed en zorgvuldig in te richten. Het zal hard werken worden, maar daar staat ons bedrijf, dat groot geworden is in deze stad, om bekend”.

Wethouder Ad Coppens van Bergen op Zoom spreekt van een historische overeenkomst.“Verschillende colleges zijn bezig geweest om een buitendijkse containerterminal te realiseren. Hoewel de gemeenteraad zich ook nog over deze afspraken zal buigen en het vergunningentraject nog in gang gezet moet worden, hebben we met elkaar weer een belangrijke stap gezet. Dit is één van de belangrijkste transacties die ik als portefeuillehouder Economische Zaken meemaak. Aan alles voel je dat het Bergen op Zoom economisch en financieel weer voor de wind gaat. Dit is een geweldige opsteker voor het gemeentebestuur en voor heel Bergen op Zoom. Mijn beide credo’s ‘Iedere Euro telt’ en ‘Iedere baan telt’ komen hier tezamen”.

bron: persbericht gemeente Bergen op Zoom ism MCT


20 september - Nieuw logistiek kenniscentrum in Breda verbindt onderwijs en bedrijfsleven 

Provincie Noord-Brabant en gemeente Breda willen samen 6 miljoen euro investeren in een nieuw op te richten netwerk van bedrijven en onderwijsinstellingen, de Logistics Community Brabant (LCB). Uitvalsbasis van het netwerk wordt een kenniscentrum op de NHTV-campus in Breda. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Nederlandse Defensie Academie, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit van Tilburg, verenigen zich in LCB. Ook het nationale samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen in de logistiek (TKI Dinalog) is nauw betrokken bij dit initiatief.

Ondersteuning bij vernieuwing
Digitalisering, duurzaamheid, cyberveiligheid en complexer wordende toeleveringsketens vragen van logistieke bedrijven extra flexibiliteit en investeringen. Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft echter onvoldoende kennis en kapitaal om slim in te spelen op die trends en ontwikkelingen. LCB gaat deze bedrijven daarom ondersteunen met kennisdeling, onderzoek, bijscholing, training en praktische oplossingen. Omgekeerd moet het nauwe contact met bedrijven het onderwijs en onderzoek in Brabant verbeteren en zorgen voor een betere aansluiting van studenten op de logistieke arbeidsmarkt. Miriam Haagh, wethouder Onderwijs in Breda: “Ditnetwerk versterkt alle samenwerkende partijen. De logistieke sector kan innoveren en direct profiteren van actuele kennis. Anderzijds betekent het een enorme impuls voor het Bredase onderwijsveld door de unieke samenwerking tussen de verschillende regionale kennisinstellingen en bedrijfsleven.”

Uitbouw netwerk vanuit Breda
Het kenniscentrum zal naar verwachting nog dit jaar op de nieuwe campus van NHTV in Breda gelanceerd worden. Ongeveer 10 personen zullen vanuit het kenniscentrum op dagelijkse basis aan de gang gaan met de verdere opbouw van de LCB en het betrekken van de juiste netwerkpartners. De aanpak van de LCB is vastgelegd in een uitgebreid werkplan voor de periode 2018-2025 (propositiedocument Logistics Community Brabant).

Logistics Community Brabant

Bron: gezamenlijk persbericht NHTV, gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant


3 augustus - Aandacht voor CONNECTED West-Brabant in nieuwsbrief Roosendaal Werkt 

In de nieuwsbrief 'Roosendaal Werkt' rond het thema economie en arbeidsmarkt is met een mooi stukje aandacht besteed aan CONNECTED West-Brabant en de beursdeelname in München. Lees het artikel hier.

Nieuwsbrief Roosendaal


20 juni - CONNECTED West-Brabant partners Mepavex en Partner Logistics aangehaakt bij Stockspots

Stockspots.eu
Vanaf 1 oktober is er nieuw online logistiek initiatief beschikbaar: Stockspots.eu. Stockspots is een online marktplaats die vraag en aanbod van warehousecapaciteit en de bijbehorende diensten bij elkaar brengt. Zo kunnen aanbieders van ruimte hun overgebleven opslagcapaciteit beter benutten, en afnemers kunnen beschikken over strategische locaties voor de overflow van voorraden. 

Deelnemende logistieke dienstverleners
De komende maanden ontwikkelt Stockspots samen met toekomstige gebruikers de praktische werking van het platform. Inmiddels zijn bedrijven als Kennis Transport, Sanders Fritom en Axell Logistics al aangesloten. Ook de West-Brabantse logistieke dienstverleners - en deelnemers in CONNECTED West-Brabant - Mepavex en Partner Logistics hebben besloten aan te haken bij Stockspots.eu.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn Remko Been en Coen de Lange. Zij worden ondersteund door de Topsector Logistiek en TKI Dinalog. Been en de Lange ontwikkelen hun online marktplaats vanuit het BondPark in Breda, dat ook de thuisbasis is van TKI Dinalog.


bron: o.a. Logistiek.nl


15 juni - Partner Logistics onderdeel geworden van het Amerikaanse Lineage Logistics

Lineage Logistics, een van de grootste bedrijven op het gebied van koel- en vriesopslag en -logistiek ter wereld, neemt Partner Logistics over. Partner Logistics is een van de 11 West-Brabantse bedrijven in CONNECTED West-Brabant.

Geautomatiseerde distributiecentra
Door de koop acquireert Lineage meer dan 2,86 miljoen kubieke meter temperatuur geconditioneerde opslagcapaciteit en breidt het bedrijf de activiteiten uit met Partner's zes grootschalige, volledig geautomatiseerde diepvriesmagazijnen en een conventioneel vrieshuis in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Het netwerk van Partner Logistics, met het hoofdkantoor in Bergen op Zoom, heeft een totale capaciteit van meer dan 500.000 pallets. Het in 1998 opgerichte bedrijf is daarmee de Europese marktleider op het gebied van hypermoderne, verregaand geautomatiseerde warehousing van voornamelijk diepvries voedsel. De focus van Partner ligt op volledig geïntegreerde logistieke supply chains in die sector. Partner werkt onder andere voor Lamb Weston, Pinguin en Birds Eye.

Partner Logistics verheugd
Deze transactie is een fantastische kans voor ons bedrijf en onze klanten,” aldus Duco Buijze, CEO van Partner Logistics. “Wij verheugen ons erop deel te gaan uitmaken van Lineage en de mogelijkheden voor groei en uitbreiding van ons dienstenpakket te vergroten." De overname is goed voor de toekomst van Partner Logistics. Buijze en zijn team zien groeimogelijkheden en samen met Lineage kan die groei worden gerealiseerd. De overname heeft geen gevolgen voor het personeel. “We blijven allemaal op onze stoel.” De naam Partner Logistics zal wel op den duur verdwijnen.

17,2 miljoen kubieke meter opslag
Lineage heeft ruim  100 locaties in de Verenigde Staten en 17,2 miljoen kubieke meter temperatuur geconditioneerde opslagcapaciteit. Het bedrijf gebruikt de acquisitie van Partner Logistics als extra platform voor nieuwe automatiseringsprojecten in de Amerikaanse en Europese markt.

bron: persbericht Lineage / Logistiek.nl


16 mei 2017 - Logistieke Hotspot nr. 1 West-Brabant gehuldigd

Gisteravond is de regio West-Brabant gehuldigd als Logistieke Hotspot nr. 1 van Nederland. Dat gebeurde tijdens de ‘Summit Logistieke Hotspots’ in Dordrecht.  West-Brabant sleepte de brancheprijs voor de vierde keer sinds de instelling ervan in de wacht. De laatste keer was in 2012.

Waarom West-Brabant?
Jaarlijks bepaalt een panel van 31 experts uit de logistieke bedrijfstak voor het vakblad Logistiek de ranking van de 28 belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. Dit jaar kreeg West-Brabant uiteindelijk de meeste punten, vooral vanwege het feit dat de regio ‘het beste totaalpakket’ aan goede bedrijfs- en vestigingsvoorwaarden biedt.  

Vertegenwoordigers van de regio
De prijs is namens de regio in ontvangst genomen door Boaz Adank (president-commissaris van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant en wethouder Economische Zaken van de gemeente Breda), Jacques Niederer (burgemeester van de gemeente Roosendaal en namens de West-Brabantse bestuurders kartrekker voor de logistiek en mobiliteit in de regio) en Robert van Wezel (directeur van De Graaf Logistics en aangesloten bij CONNECTED West-Brabant).

Regio neemt prijs in ontvangst

Deze drie partijen zijn ook nauw betrokken bij het regionale logistieke samenwerkingsverband  CONNECTED West-Brabant. CONNECTED West-Brabant bestaat uit MKB logistieke dienstverleners, West-Brabantse gemeenten,  het logistieke MBO/HBO onderwijs, TKI Dinalog, Havenbedrijf Moerdijk en REWIN. Zij werken in triple helixverband samen om het logistieke bedrijfs- en vestigingsklimaat in de regio  te optimaliseren.

Robert van Wezel is trots op de prijs voor ‘zijn’ regio: “Voor de ondernemers in de regio is het een mooie opsteker dat wij deze prijs verdienen. Wij zetten sterk in op verbetering van onze diensten door constructief samen te werken, met elkaar, maar juist ook met onderwijs en overheden in CONNECTED West-Brabant”.

"Wij doen het als regio goed op de verschillende criteria zoals arbeidsmarkt, bereikbaarheid en dienstverlenende overheden” vult Boaz Adank hem aan. “Dat solide totaalpakket maakt ons een uitstekende regio om te vestigen. Dat wordt met deze verkiezing bestendigd."

Jacques Niederer besluit: “Ondernemers, onderwijs en overheid bundelen hun krachten in CONNECTED West-Brabant. Als overheid denken we mee, doen we mee met en faciliteren we de ondernemers en het onderwijs. Het onderwijs sluit aan bij de behoefte van de werkgevers en zorgt voor de instroom van de medewerkers van de toekomst. Ondernemers kunnen daardoor ondernemen en hun business laten groeien. Deze samenwerking betaalt zich nu uit met deze prijs. Het is een stimulans om onze positie de komende jaren verder te versterken en uit te bouwen.”

West-Brabant mag in elk geval tot mei 2018 de titel ‘beste logistieke regio van Nederland’  dragen. Als het aan de betrokken partijen ligt, geeft de regio die positie voorlopig niet meer uit handen.


11 mei 2017 - West-Brabant verkozen tot logistieke hotspot nr. 1 van Nederland!

Jaarlijks kiest het vakblad Logistiek de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. Met trots kunnen we melden dat de regio West-Brabant in 2017 uitverkozen is tot de logistieke hotspot nr 1 van Nederland. West-Brabant staat op de eerste plek op de logistieke kaart van Nederland, met op de tweede plek de regio Venlo-Venray en op de derde Tilburg-Waalwijk. Een panel van logistieke deskundigen heeft de beoordeling gedaan. Op een aantal punten is de scoreregistratie veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Bij deze elfde verkiezing van logistieke hotspot zijn er ook nieuwe criteria toegevoegd.

Laatste keer winnaar in 2012
Voor West-Brabant is het de vierde keer dat de regio als winnaar uit de bus komt. De laatste keer was voor ons in 2012. In 2015 stonden we nog op 3de plek, terwijl we vorig jaar opschoven naar de tweede plaats, met een minimaal verschil met de winnaar Venlo-Venray. Maar nu dus nummer 1 logistieke hotspot 2017. Vorig jaar was het gat tussen de gevestigde top-3 en ‘de rest’ erg groot. Hoe de scores dit jaar precies zijn, wordt bekend gemaakt tijdens de 'Summit Logistieke Hotspots' die op dinsdag 16 mei plaatsvindt in Dordrecht.

Minister Henk Kamp feliciteert West-Brabant met verkiezing tot logistieke hotspot nr 1 2017


Expert-panel en nieuwe opzet

Een panel van 31 experts heeft voor het vakblad Logistiek de ranking bepaald van de 28 belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. In dit panel zitten logistiek vastgoed ontwikkelaars, makelaars, locatie adviesbureaus, logistiek dienstverleners en verladers, die de diverse regio’s aan de hand van diverse criteria beoordelen. De beoordeling is daarbij gecombineerd met een weging die de ranking per criterium aangeeft. Dit betreft de volgende criteria: beschikbaarheid van geschikt personeel, beschikbaarheid van voldoende bouwgrond en geschikte panden, medewerking van overheid/ gemeenten. West-Brabant kwam hier samen met Venlo-Venray als beste regio naar voren.

Regionale voorkeursregio’s
Daarnaast hebben de panelleden voor de criteria inzetbaarheid en motivatie van medewerkers, aanwezigheid van goede infrastructuur en bereikbaarheid van logistieke knooppunten hun regionale voorkeurregio's kunnen aangeven. Dit is nieuw ten opzichte van voorgaande verkiezingen. Op het criterium inzetbaarheid en motivatie van medewerkers kreeg West-Brabant de meeste stemmen, terwijl West-Brabant op het onderdeel aanwezigheid van goede infrastructuur de eerste plek deelde met de regio Venlo-Venray. Een mindere score op bereikbaarheid werd voldoende gecompenseerd om op het totaal van deze 3 criteria het vaakst verkozen te worden tot voorkeurregio. 

Nieuwe criteria
Nieuw dit jaar is verder dat de 31 panelleden ook is gevraagd naar welke logistieke hotspotregio’s hun voorkeur uitgaat op het gebied van nationale e-fulfilment-activiteiten, cross border e-fulfilment-activiteiten en nationale distributieactiviteiten. Hierbij scoort de regio respectievelijk een 3de, 2de en 6de plek. De winnaars van deze categorieën worden bekend gemaakt tijdens de Summit logistieke hotspots 2017 op 16 mei as in Dordrecht. 

Samenwerking
West-Brabant is trots op de uitverkiezing en de bevestiging dat we weer terug zijn aan de top van logistiek Nederland. Intensieve samenwerking tussen verschillende West-Brabantse partijen ligt hieraan deels ten grondslag, onder meer via CONNECTED West-Brabant.  In de CONNECTED West-Brabant stand in München werd de aankondiging van uitverkiezing tot logistieke hotspot nr 1 met gejuich ontvangen. 


Heeft u onze advertorial in de Logistiek nieuwsbrief van donderdag 20 april gezien? 
De boodschap is duidelijk: bezoek ons tijdens TL München in Hal 4, op standnr. 309!

Advertorial nieuwsbrief 'Logistiek' 20 april 2017


Zaterdag 11 maart jl. presenteerde CONNECTED West-Brabant zich voor het eerst aan de regio, via een artikel in BNDeStem. Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

artikel BNDeStem zaterdag 11-3-17